Splošni pogoji poslovanja pri poletu z letalom Cessna Citation Mustang C510

S splošnimi pogoji poslovanja prevoznik določa pravice in obveznosti iz naslova izvedbe letalskih prevozov z letalom Cessna Citation Mustang C510. Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 01.02.2021 in veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja brez predhodne najave. Zaradi tega svetujemo, da si pred vsakim poletom preberete spodaj navedene pogoje poslovanja.

Pomen uporabljenih izrazov:

Prevoznik – AlpAvia d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana, davčna št.: SI48470163

Potnik – oseba, ki se pelje z letalom iz kraja v kraj

Izvajalec poleta lahko po svoji presoji zavrne prevoz potnika če oceni, da bi le-ta lahko ogrozil varnost poleta in vseh, ki so na krovu. Zavrne lahko tudi potnika, ki je vidno pod vplivom alkohola ali drog in drugega potnika, če oceni, da bi njegova prisotnost lahko preprečila izvajanje poleta v skladu z letalskimi predpisi. V primeru zavrnitve potnika, obveznost prevoznika iz naslova izvedbe prevoza preneha, prevoznik pa je prost svoje odgovornosti.

Stranka – pravna ali fizična oseba, ki plača za prevoz potnikov z letalom

2. Načini plačila

Prevoznik  omogoča plačilo po predračunu na transakcijski račun naveden v ponudbi.  

Prevoznik izda račun na trajnem mediju (papirju) po plačilu in izvedbi storitev.

3. Veljavnost ponudbe

Na podlagi podatkov, ki ji posreduje stranka prevozniku na izpolnjenem kontaktnem obrazcu za polet z letalom, prevoznik pripravi ponudbo za polet.  Ponudba velja do datuma navedenega na ponudbi. Pri potrditvi ponudbe veljajo cene navedene v ponudbi.

4. Cene

Vse cene so izražene v evrih (EUR), za obračun DDV velja klavzula navedena na ponudbi.

V ceno ponudbe so zajeti stroški letenja skupaj s pristojbinami in taksami vezanimi na plovilo, ter postrežba v mini baru – vino, brezalkoholne pijače in mini slaščice. 

Cena v ponudbi ne zajema morebitnih taks ali pristojbin za potnike, carinskih stroškov, stroškov prevoza potnikov (taksi, limuzina, prevoz potnikov po letališču ipd), dodatne stroške, ki so odvisni od vremenskih razmer – odtajanja letala, posebne gostinske želje, sprememba poti na željo stranke in druge zahteve.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

5. Ponudba sprejeta

Po oddaji povpraševanja stranka od prevoznika po elektronski pošti prejme link do ponudbo, z navedbo roka veljavnosti. Stranka lahko ponudbo potrdi ali jo prekliče.

Če stranka ne prekliče, gre povpraševanje v nadaljnjo obdelavo. Prevoznik po prejemu povpraševanja pregleda, preveri ali so navedeni vsi podatki, ter po potrebi stranko pozove k dopolnitvi podatkov v povpraševanju.

Prevoznik lahko za preverjanje podatkov ali za pravilno izvedbo storitev kontaktira stranko na sporočeno telefonsko številko ali po elektronski pošti.

Ob potrditvi ponudbe se kreira predračun za plačilo.

6. Izvedba poleta in zamude

Prevoznik lahko po lastni presoji odloži let do 2h od načrtovane ure poleta.

V primeru izrednih okoliščin (tehnična okvara ali drug neprevedljiv, nepričakovan dogodek na katerega izvajalec nima vpliva) ali v primeru neugodnih vremenskih pogojev na predviden dan poleta, ki po presoji prevoznika oz. njegove posadke ne omogočajo varne izvedbe poleta, se let prestavi na drugi najugodnejši termin za potnike ali povrne že plačan znesek za izvedbo leta. V primeru izrednih okoliščin in/ali višje sile, potniki nimajo pravice do odškodnine zaradi odpovedi leta.

7. Pravica do odpovedi poleta

V primeru odpovedi potrjenega poleta s strani stranke je le-ta dolžna plačati nadomestilo in sicer:

  • strošek odpovedi 72h – 48h pred načrtovanim odhodom znaša 50% zneska predračuna
  • strošek odpovedi 47h – 24h pred načrtovanim odhodom znaša 75% zneska predračuna
  • strošek odpovedi 24h ali manj pred načrtovanim odhodom 90 % zneska predračuna

8. Točnost podatkov

Prevoznik ne jamči za točnost, popolnost, primernost ali celovitost podatkov na spletni strani www.flyjet.si in izključuje svojo odgovornost v zvezi z objavo netočnih, nepopolnih, neprimernih ali necelovitih podatkov na spletni strani, ki je izključno na strani uporabnika teh informacij.

9. Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Prevoznik sledeče podatke stranke: ime in priimek oz. naziv podjetja, naslov, davčna številka podjetja,  elektronski naslov, kontaktni telefon, pretekla naročila in arhiv komunikacije hrani in obdeluje v skladu z  vsakokratnimi veljavnimi zakonskimi določili.

Stranka se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov potnikov.

Prevoznik bo z vsemi podatki ravnal zaupno. Prevoznik je v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov  ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zavezan k varovanju osebnih podatkov kupcev.

Prevoznik, ki je lastnik in upravlja spletni naslov www.flyjet.si uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Upravljalec podatkov je odgovoren za varovanje osebnih podatkov in bo le-te uporabljal za pošiljanje ponudb, računov in ostalo komunikacijo vezano na izpolnitev medsebojnih pogodbenih obveznosti. V nobenem primeru podatki stranke ali potnikov ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi.

Stranka ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Prevoznik se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisal vse osebne podatke, razen če storitev prevoza s plovilom še ni bila do konca izpeljana. Z vpisom telefonske številke si pridržujemo pravico, da jo uporabimo za namene obveščanja o izpolnitvi ali v povezavi z izpolnitvijo naročila ter ostalo potrebno komunikacijo s stranko. Z vpisom in potrditvijo vašega elektronskega naslova, si pridružujemo pravico za obveščanje v povezavi z neizvedenimi prevozi s plovilom.

10. Piškotki

Piškotki so majhni tekstovni moduli, ki se s spletne strani nalagajo na napravi obiskovalca. Veliko piškotkov vsebuje tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavlja ga zaporedje znakov, preko katerega se lahko spletne strani in strežniki dodelijo posebnemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim stranem in strežnikom razlikovati posamezen brskalnik osebe od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik je lahko preko edinstvenega ID-piškotka prepoznan in identificiran. Z uporabo piškotkov so lahko obiskovalcem te spletne strani zagotovljene uporabnikom prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotka ne bi bile mogoče. Z uporabo piškotka lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo za uporabnika. Razlikujemo 3 kategorije piškotkov:

  • Nujno potrebni piškotki, ki zagotavljajo osnovne funkcije spletnega mesta.
  • Funkcionalni piškotki, ki zagotavljajo delovanje spletne strani.
  • Ciljno orientirani piškotki za izboljšanje uporabniške izkušnje.

S pomočjo analitičnih piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Ti piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih informacij, služijo le za zagotavljanje unikatnosti obiskov. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani Cookie statement. Če želite blokirati Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani.

Kako upravljati s piškotki?

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite vaše piškote. Piškotke lahko zavrnete ali sprejmete s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrnete, lahko naprej uporabljate našo spletno stran, vendar določene strani ne bodo pravilno delovale. Navodila, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku, se nahajajo na povezavah:

11. Varnost

Prevoznik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Prodajalec v te namene uporablja šifrirane povezave, katere šifriranje nepooblaščenim osebam oteži ogled podatkov, ki se prenašajo med računalniki.

Za varnost je odgovoren tudi stranka sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

12. Varstvo otrok

Prevoznik ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Prevoznik brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

13. Kraj izpolnitve, sodišče, uporabno pravo

Kraj izpolnitve za vse dobave, dajatve in plačila je Murska Sobota. Za presojo vseh razmerij veljajo predpisi Republike Slovenije. Ob sporih bo odločalo pristojno sodišče v Ljubljani (v Sloveniji).

14. Končna določila

V kolikor bi posamezni členi teh poslovnih določil postali delno ali v celoti neveljavni, ostane veljavnost ostalih določil nespremenjena.